084 310 0000
thanhvuaudio@gmail.com

Rắc Nakamichi 3.5

Bảo hành: tháng
Thương hiệu:
35.000đ

Hotline: 084 310 0000