084 310 0000
thanhvuaudio@gmail.com

Rắc Chuyển Đổi Từ 3.5 Sang 6 Li

Bảo hành: tháng
Thương hiệu:
50.000đ

- Chuyển đổi rắc loa từ chuẩn 6.5(dùng cho đầu đĩa, amply) sang chuẩn 3.5 (dùng cho máy tính)...

- Rắc chuyển được mạ đồng tránh han rỉ, tăng khả năng tiếp xúc tốt.


Hotline: 084 310 0000