084 310 0000
thanhvuaudio@gmail.com

 • Units/ Đơn vị
  •                    Tweeter/ Loa cao tầng: 20mm Balance Dome
  •                    Woofer/ Loa siêu trầm: 70mm Cone
 • Handling Power/ Xử lý nguồn
  •                    Rated/ Định mức: 25 W
  •                    Maximum/ Tối đa: 35 W
 • Impedance/ Trở kháng: 4 ohms
 • Sensitivity/ Độ nhạy: 86dB/W/0.5m
 • Frequency Response/ Tần số: 65 to 40,000 Hz
 • Crossover Response/ Tần số cắt: 3,000 Hz
 • Cabinet Capacity/ Dung tích: 2.4 Liter
 • Overall Dimensions (W x H x D)/ Kích thước tổng thể: 4.6” x 7.2” x 7.6” / 116 x 182 x 197 mm (excl. protrusions)
 • Weight/ Trọng lượng: 4.4 lbs. / 2.0 kg per piece


detail.tpl thanh992 » Back DirectAdmin Web Control Panel © 2012-2018 JBMC Software Hotline: 084 310 0000