084 310 0000
thanhvuaudio@gmail.com

DÂY NGUỒN(POWER)

Analysis Pro Power Oval (dài 1,5m)

Analysis Pro Power Oval (dài 1,5m)

4.850.000 đ 5.000.000 đ
Analysis Ultimate Power Oval (1.8m)

Analysis Ultimate Power Oval (1.8m)

55.615.000 đ 56.750.000 đ
Dây Điện Nguồn Furutech FP-3TS762

Dây Điện Nguồn Furutech FP-3TS762

2.137.500 đ 2.250.000 đ
Furutech Nano FP-S35N

Furutech Nano FP-S35N

2.376.000 đ 2.700.000 đ
Dây Loa FS-301 (theo mét tới)

Dây Loa FS-301 (theo mét tới)

117.563 đ 123.750 đ
Furutech Evolution II Power

Furutech Evolution II Power

14.899.255 đ 14.900.000 đ
Furutech Power Reference III

Furutech Power Reference III

31.185.000 đ 31.500.000 đ
Furutech Nanoflux (dài 1.8m)

Furutech Nanoflux (dài 1.8m)

78.300.000 đ 90.000.000 đ
Furutech G-20A-18 (dài 1,8m)

Furutech G-20A-18 (dài 1,8m)

9.936.000 đ 10.800.000 đ
Furutech G-314Ag-15Plus (dài 1.5m)

Furutech G-314Ag-15Plus (dài 1.5m)

3.390.800 đ 3.460.000 đ
Furutech G-320Ag-18 (dài 1,8m)

Furutech G-320Ag-18 (dài 1,8m)

2.352.000 đ 2.400.000 đ
Furutech G-320Ag-18F8 (dài 1.8m)

Furutech G-320Ag-18F8 (dài 1.8m)

2.700.000 đ 2.812.500 đ
Isotek Gii Optimum Power CABLE

Isotek Gii Optimum Power CABLE

17.100.000 đ 18.000.000 đ
Isotek Evo3 Syncro

Isotek Evo3 Syncro

32.310.000 đ 35.900.000 đ
Analysis Pro Power Oval (dài 1,5m)

Analysis Pro Power Oval (dài 1,5m)

4.850.000 đ 5.000.000 đ
The Power Oval 2 has a new braid design on the shield and the size has increased to 10 gauge. 
Analysis Ultimate Power Oval (1.8m)

Analysis Ultimate Power Oval (1.8m)

55.615.000 đ 56.750.000 đ
Hãng Analysis Plus USA thiếtkế và chế tạo dây dựa vào đo lường khoa học và công nghệ Hollow Oval. Họ khôngchế tạo dây nịnh tai, tô mầu âm thanh, có bề ngoài hoành tráng và tính tiềncao,...
Dây Điện Nguồn Furutech FP-3TS762

Dây Điện Nguồn Furutech FP-3TS762

2.137.500 đ 2.250.000 đ
10 AWG α-Conductor(4.93 Sg.mm) α(Alpha)-μ–OFC Conductor is the fine μ–OFC conductor wire strands treated with the α(Alpha) process.
Furutech Nano FP-S35N

Furutech Nano FP-S35N

2.376.000 đ 2.700.000 đ
ầu năm 2015 Furutech cho biết họ đã thành công trong dự án ứng dụng công nghệ Nano vào quy trình chế tạo sợi đồng mang tên Alpha Nano - OFC, Furutech tuyên bố đây là một loại nguyên liệu đồng có khả năng dẫn...
Dây Loa FS-301 (theo mét tới)

Dây Loa FS-301 (theo mét tới)

117.563 đ 123.750 đ
Dây Điện Nguồn FP-314Ag II (theo mét tới)

Dây Điện Nguồn FP-314Ag II (theo mét tới)

855.000 đ 900.000 đ
Dây nguồn Furutech FP-314 Ag II, [mã FPlà Furutech Power] đã được thiết kế cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ bé nhất. Vídụ, nguyên liệu dây 314 Ag II được xử lý công nghệ Alpha Process của Furutech:ngâm bể lạnh âm...
Furutech Evolution II Power

Furutech Evolution II Power

14.899.255 đ 14.900.000 đ
FEATURES High Performance Addiction • Audiophiles Want What They Need All enthusiasts are looking for the same things: Verisimilitude, a sense of engagement promoting suspension of disbelief, a veritable immersion in audio and video experience. To detach without effort from...
Furutech Power Reference III

Furutech Power Reference III

31.185.000 đ 31.500.000 đ
Features: • Double-shielded α (Alpha)μ-Conductors eliminate radiated noise  • Formula GC-303 Antimagnetic EMI-Absorbent Modules surround each cable  • High performance beautifully engineered rhodium-plated IEC [FI-25 (R)] and power connector...
Furutech Nanoflux (dài 1.8m)

Furutech Nanoflux (dài 1.8m)

78.300.000 đ 90.000.000 đ
FEATURES All audiophiles search for the same qualities: Verisimilitude to the original event, a sense of engagement promoting suspension of disbelief, a visceral immersion in the audio video experience. They also know that everything in the signal path makes a difference, and that which...
Furutech G-20A-18 (dài 1,8m)

Furutech G-20A-18 (dài 1,8m)

9.936.000 đ 10.800.000 đ
* α(Alpha)μ–OFC Conductor wires are treated with the FURUTECH α(Alpha)process to minimize transmission loss. * Finished with High Performance a FURUTECH FI-31(G) IEC Connector & a FI -31M(G) Power Connector. * Non-magnetic 24k Gold plated α(Alpha)conductor...
Furutech G-314Ag-15Plus (dài 1.5m)

Furutech G-314Ag-15Plus (dài 1.5m)

3.390.800 đ 3.460.000 đ
NEMA Version: Type: 2-Pole + Earth • Rating: 15A 125V AC EU Version: Type: 2-Pole + Earth • Rating: 10A 250V AC
Furutech G-320Ag-18 (dài 1,8m)

Furutech G-320Ag-18 (dài 1,8m)

2.352.000 đ 2.400.000 đ
Dây nguồn G-320AG là dây đồng Alpha mạ bạc tinh khiết được xây dựng bằng 3 đường dẫn, mỗi đường gồm 37 sợi đồng tiết diện 0.26mm.  Dây nguồn G-320AG được bọc chống nhiễu âm bằng một áo giáp “đồng Ba 15ga” bọc 360 độ bao quanh 3 dây dẫn.  Tất cả dây dẫn, đầu jack đều qua kỹ thuật xử lý...
Furutech G-320Ag-18F8 (dài 1.8m)

Furutech G-320Ag-18F8 (dài 1.8m)

2.700.000 đ 2.812.500 đ
G-320Ag-18F8 High Performance Power cable  
Isotek Gii Optimum Power CABLE

Isotek Gii Optimum Power CABLE

17.100.000 đ 18.000.000 đ
The Optimum is a double-shielded OFC cable with 2.5mm conductors, rated at 20amps and includes IsoTek’s® high-performance 24ct gold connectors (EU & US).This cable can be used with all IsoTek product which features a standard IEC mains inlet, or independently for other high...
Isotek Evo3 Syncro

Isotek Evo3 Syncro

32.310.000 đ 35.900.000 đ
ebalances mains sine wave on the zero volts line. Uniquely removes harmful DC from the mains supply. 16A rating allows use with all audio electronics. Protects against harmful RFI and EMI. Can be used with all power conditioning solutions, including IsoTek....
Hotline: 084 310 0000