09 66666 523
thanhvuaudio@gmail.com

SIÊU TIẾT KIỆM

SẢN PHẨM GIÁ LUÔN LUÔN TỐT

SP & DỊCH VỤ

CHẤT LƯỢNG & UY TÍN

TRI ÂN & CSKH

CHÚNG TÔI TỰ TIN LÀ TỐT NHẤT
Micro không dây Shekina S8006

Micro không dây Shekina S8006

4.275.000 đ 4.500.000 đ
Micro không dây Shekina S-8002

Micro không dây Shekina S-8002

4.275.000 đ 4.500.000 đ
Loa Full Upmas 6012

Loa Full Upmas 6012

10.200.000 đ 12.000.000 đ
Công suất AAP TD 4002

Công suất AAP TD 4002

8.550.000 đ 9.000.000 đ
Cục công suất AAP TD 8004

Cục công suất AAP TD 8004

11.700.000 đ 15.000.000 đ
Chuyển Quang Digital to Analog

Chuyển Quang Digital to Analog

135.000 đ 150.000 đ
Đèn Moving 7 Mắt

Đèn Moving 7 Mắt

1.550.000 đ
Micro không dây Shekina S8006

Micro không dây Shekina S8006

4.500.000 đ 4.500.000 đ
Micro không dây Shekina S-8002

Micro không dây Shekina S-8002

4.500.000 đ 4.500.000 đ
Loa Full Upmas 6012

Loa Full Upmas 6012

12.000.000 đ 12.000.000 đ
Công suất AAP TD 4002

Công suất AAP TD 4002

9.000.000 đ 9.000.000 đ
Cục công suất AAP TD 8004

Cục công suất AAP TD 8004

15.000.000 đ 15.000.000 đ
Android TV Full HD M8

Android TV Full HD M8

1.750.000 đ 1.750.000 đ
MRX-500

MRX-500

33.350.000 đ
MRX-300

MRX-300

22.200.000 đ
Himedia Q10 IV

Himedia Q10 IV

2.800.000 đ
AVR 165

AVR 165

19.500.000 đ 19.500.000 đ
Harmankardon AVR 745

Harmankardon AVR 745

29.900.000 đ 29.900.000 đ
RC263

RC263

8.100.000 đ 8.100.000 đ
RC252

RC252

6.000.000 đ 6.000.000 đ
RS152

RS152

8.350.000 đ 8.350.000 đ
Sennheiser

Sennheiser

150.000 đ
Rắc 6 Li Hotline

Rắc 6 Li Hotline

100.000 đ
Jack Bắp Chuối TV01

Jack Bắp Chuối TV01

350.000 đ 350.000 đ
Jack RCA XLO

Jack RCA XLO

380.000 đ 380.000 đ
Jack 6 Ly TV03

Jack 6 Ly TV03

40.000 đ
Jack 6 Ly TV02

Jack 6 Ly TV02

50.000 đ
Jack Bắp Chuối XLO 4 Chiếc

Jack Bắp Chuối XLO 4 Chiếc

520.000 đ 520.000 đ

Tin tức mới